Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi kilometar sjeverno od Otočca u podnožju Vrče brda. U blizini je makadamski put i raštrkana domaćinstva Starog sela. Ulaz u jamu je manjih dimenzija, a radi se o lijepo zasiganoj manjoj jami koja je poznata lokalnom stanovništvu - u njoj su pronađene strvine i komunalni otpad. Zahvaljujemo se gđi. Mariji Kostelac-Gomerčić što nas je odvela do ulaza u objekt!

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Ličko-senjska
Općina: Otočac
Naselje: Staro Selo
Dubina: 12 m
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Ursus spelaeus