Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi na području Šestanovca, uz asfaltiranu cestu od sela Grabovca prema zaseoku Bacistići. Vec na kraju prve vertikale (na dubini od 8 m) se na polici uočava dosta kućanskog otpada (plastične vrećice, papirnata ambalaža, razbijeno staklo i sl.). Na kraju druge vertikale (duljine 10 m) polica je zatrpana limenkama, dječjim igračkama, obućom i plastičnim vrećicama. Lijevo od prve vertikale nalazi se i manja dvorana (dimenzija 3 x 4m) koja je također prekrivena, a na samom dnu jame ima nešto manje otpada - lonaca ,obuće... Zasigani kaskadni saljevi u jami na nekim mjestima jedva su uočljivi od nabacanog otpada!

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Splitsko-dalmatinska
Općina: Šestanovac
Naselje: Grabovac
Dimenzije ulaza: 2*2,5 m
Duljina: 35 m
Dubina: 21 m
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: Speleološko-alpinistički klub Ekstrem