Jama se nalazi kod Ravne Gore, uz put od sela Stari Laz prema Bujanovoj glavi. Radi se o starom šumskom putu koji je danas prohodan samo za terenska vozila. U jamu je bačeno nekoliko komada bijele tehnike (štednjaci, pećnice, frižideri), puno raznih kanti i plastičnog otpada, razni sitni otpad… i motor NSU Prima Pretis koja je dokumentirana u jami još 1972. godine (proizvodila se 50-tih ... Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 39 m

Dubina: 35 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na području Bobodolskog gaja kod Promine (Šibensko-kninska županija). Nažalost potpuno je uništena – ovo je još jedan zastrašujući horor deponij. Jama je prepuna svježeg klaoničkog i komunalnog otpada koji se razvlači po ulaznoj vertikali i prijeti zarazama… Teško probavljive scene. Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Status: Onečišćeno


Peta upisana jama koja se nalazi u blizini malog drniškog sela Širitovaca. Ovo je područje u podzemlju jedno od najzagađenijih u Hrvatskoj pa ne iznenađuje novi nalaz. Jama je uz makadamski put, a zbog otpada koji se u njoj nalazi još nije istražena. Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi uz šumski put u blizini sela Šušnjari kod Tounja. Objekt ima špiljski ulaz u manjoj vrtači, a u vrijeme visokih razina podzemnih voda cijela špilja i vrtača se potapaju. U strmoj ulaznoj vrtači među granjem i lišćem ima oko kubik do dva kućanskog otpada. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 73 m

Dubina: 2 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi kod karlovačkog Krnjaka, u blizini makadamskog puta kod sela Sikirica. Istraživanja ovog objekta su u tijeku, a na njenom dnu oučen je bačeni komunalni otpad. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini željezničke pruge kod splitskih Kaštela kod stanice Sadine. Ulaz je uz makadam pa se i u ovaj objekt baca komunalni otpad i strvine. * Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 23 m

Dubina: 20 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi u okolici Trilja u neposrednoj blizini zaseoka Gornje Selo. Kako ovdje do nedavno nije bilo organizizranog odvoza otpada, u špilju je lokalno stanovništvo bacalo sav svoj otpad. Danas u objektu ima velikih količina raznog materijala. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na području Rumina (Hrvace) u blizini Kodžomanovih staja. Ulaz joj je vrlo malih dimenzija pa se otpad u nju ručno ubacuje, vrećicu po vrećicu. Na dnu je vrlo velika količina svježe ubačenog materijala, pa je ovo očito uobičajeno smetlište lokalnom stanovništvu. Jama dosad nije speleološki istražena – ovo je još jedan ružan primjer upropaštavanja našeg podzemlja iz čistog ... Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Dubina: ~60 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi uz asfaltiranu cestu koja vodi od Vranića kod Višnjana do zaseoka Barići. Ucrtana je u kartu i dobro je poznata lokalnom stanovništvu koje u nju baca otpad (komunalni otpad, kanisteri, stari televizor…). * Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 22 m

Dubina: 26 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi na samoj punti poluotoka Frkanja na otoku Rabu. Ulaz je relativno velik, a objekt je nekoliko metara od mora. U njoj ima manja količina otpada (ambalaža, sitni komunalni otpad) koju su ubacili necivilizirani prolaznici. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 23,1 m

Dubina: 4,8 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na području Runovića (Imotska krajina) kod zaseoka Jakići i Bitange. Temeljito je uništena jer ju bitange odavno koriste kao lokalni deponij svega i svačega – od kućanskog otpada do strvina i namještaja. Velika hrpa nalazi se na ulaznoj kosini i na dnu ulazne vertikale. * Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 13 m

Dubina: 13 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini zaseoka Janjači (Ogulin) u predjelu Ložanjak. Ulaz je u blizini šumskih putova i na njenom dnu ima nekoliko kubika otpada starijeg datuma koji je dijelom prekriven lišćem. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 15 m

Dubina: 10 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini Vrgorca u zaleđu Biokova kod zaseoka Marasi. Ulaz je relativno velikih dimenzija i okružen je brojnim makadamskim putovima pa ne čudi da se u jamu baca komunalni otpad. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 7,5 m

Dubina: 12,6 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi kod istarskog mjesta Kanfanara – selo Sošići. Nalazi se svega 200-tinjak metara sjeveroistočno od seoskih kuća pa ne čudi da se na dnu jame nalazi komunalni otpad. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 25 m

Dubina: 45 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi u samom mjestu Dobrinj. Na ulazu u objekt nabacana je stara armatura. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 8 m

Status: Onečišćeno