Stalno pristižu informacije o novim onečišćenim objektima!


U bazu Čisto podzemlje dodani su podaci o pet onečišćenih jama na području Karlovačke županije: Jama Šuplje brdo, Kozlina, Golubova jama, Jama sa smećem (Fratrovci), i Jama sa smećem u Sabljicama. Šuplje brdo, Kozlina i Golubova jama imaju manje količine materijala, no ulaz u obje “jame sa smećem” je zatrpan većim količinama sitnog i krupnog otpada. Također su dodane i fotografije ulaza za Šinćevu jamu u blizini Klane (selo Škalnica) u koju su bačeni stari ormari, elektronički i razni drugi komunalni otpad. Podatke su dostavili speleolozi, članovi SO Željezničara, kluba Speleo8 i SU Estavele – hvala vam prijatelji!

Datum objave: 31/05/2016 I Autor: Ruđer Novak