Nova onečišćena jama u bazi


Prijatelji iz Speleološkog kluba Ursus spelaeus prijavili su nam još jednu onečišćenu jamu koja se nalazi u okolici Duge Rese kod sela Bošt. Nalazi se nešto dalje od sela i kolnih putova, no lokalno stanovništvo u nju ipak baca otpad. Josipova jama u Boštu ima usku kosinu na ulazu nakon koje se širi u vertikalni skok i nešto veće bočne kanale na dnu koji su zatrpani bačenim otpadom. Zbog uskog ulaza i kosine, jamu će biti teško očistiti… Hvala na prijavi!

Datum objave: 12/03/2019 I Autor: Ruđer Novak