Iz jame u Sabljicama izvađeno još 5 kubika otpada


» Popis Objekata

Jama sa smećem ostala puna smeća
Ove subote organizirali smo osamnaestu volontersku akciju čišćenja podzemlja u sklopu inicijative Čisto podzemlje, nacionalnog speleološkog projekta čiji osnovni cilj je zaustavljanje bacanja otpada u speleološke objekte. U suradnji s Općinom Bosiljevo čistili smo ulazne dijelove Jame sa smećem u Sabljicama koja se nalazi nedaleko od asfaltirane ceste, a zagađena je velikim količinama krupnog i komunalnog otpada. S obzirom na vrlo velike količine materijala koji smo tamo zatekli – ovo je druga akcija koju organiziramo na ovoj lokaciji u 2019. godini. Lokalno komunalno poduzeće nam je i ovaj puta na stotinjak metara od ulaza u jamu osigurala postavljanje otvorenog kontejnera zapremnine oko pet kubika. Kontejner smo i ovaj puta napunili do vrha…

Drvena kuhinja i namještaj za dnevni boravak su i dalje u jami
Osam zagrebačkih speleologa iz SO HPD Željezničara i SK Ozren Lukić tijekom dana je iz jame izvuklo pet kubika raznog sitnog i krupnog otpada. Ovo je jedinstven i težak posao u kojem se materijal vadi iz teško dostupnih krških jama, i to isključivo ručnim tehnikama jer uglavnom nije moguć pristup nikakvoj mehanizaciji. Uz uobičajene plastične ambalaže i vrećice kućnog otpada, izvukli smo i dvanaestak automobilskih i traktorskih guma. Čitava drvena kuhinja i dalje se nalazi u jami, kao i kauč i razni drugi materijal tako da će se posao čišćenja potpuno sigurno nastaviti sljedeće godine. Akciju smo i ovaj puta morali prekinuti u popodnevnim satima jer smo napunili spremnik do vrha. Iz jame smo ovaj puta izvukli oko 5 kubika otpada, a nova procjena je da je u ulaznom dijelu ostalo barem još toliko materijala. Kako je ulazna vrtača potpuno zatrpana lišćem, granjem i otpadom, prolazi u podzemlje se samo naziru pa je zasad teško govoriti radi li se u stvari o speleološkom objektu ili o dubljoj vrtači. Da bi ovo saznali, moramo skinuti još nekoliko kubika otpada i procijeniti njeno izvorno stanje. Ohrabruje činjenica da samo u ovoj akciji po prvi puta pod slojevima otpada došli do žive stijene, odnosno počinje se nazirati dno sloja otpada.

Prva međunarodna akcija Čistog podzemlja
Posebno naglašavamo da je u ovoj akciji po prvi puta sudjelovao i stručnjak iz Slovenije. Radi se o dipl. inž. Juri Tičaru koji doktorsku disertaciju (pri Slovenskoj akademiji znanosti i umjetnosti) radi upravo na temi onečišćenih špilja i jama Slovenije. Ovaj susret, naravno, nije bio slučajan – ostvarili smo izvrsne veze i razmijenili iskustva u području zaštite krša u naše dvije zemlje. Uspostavljeni kontakt sigurno će u budućnosti uroditi nastavkom suradnje na ovom problemu koji ne poznaje granice. Zahvaljujemo se i Općini Bosiljevo na odličnoj suradnji i naravno svim špiljarima koji su sudjelovali na akciji. Uz dobru atmosferu i stalnu zezanciju, čak i ovaj mučan posao se može pretvoriti u godišnji odmor!

Datum objave: 11/11/2019 I Autor: Ruđer Novak

Vezane Galerije


Vezane Objave

Jama sa smećem u Sabljicama – NAJAVA nove akcije čišćenja
Završena 17-ta akcija čišćenja kod Bosiljeva