Ovaj objekt nalazi se na Ćićariji u blizini doma na Poklonu. Ulaz je u blizini prohodnog puta pa se u jami nalazi bačeni komunalni otpad. Srećom nema ga puno (stare limenke, boce, vrećice) jer se jama nalazi u vodozaštitnoj zoni. Read More

Županija: Istarska županija (karta)

Duljina: 4 m

Status: Očišćeno


Pećina se nalazi u šumama jugozapadno od Lanišća (Ćićarija) i udaljena je nekoliko stotina metara od većih prometnica i putova. Zbog toga se u njoj nalaze tek manje količine otpada. Read More

Županija: Istarska županija (karta)

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi jugozapadno od Klane u brdu Travnik i jedna je od dvije onečišćene jame u tom kvartu. Objekt su 2002. istražili riječki speleolozi, a već tada je bio pun otpada na dnu ulazne vertikale. Stanje u jami nije se puno promijenilo od 2007. kada je posljednji puta posjećena, no danas (2016.) su u jami pronađene i raspadnute životinjske strvine koje zaudaraju iz plastičnih vrećica. ... Read More

Županija: Primorsko-goranska županija (karta)

Duljina: 6 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi među suhozidima blizu zapadnog kraja otoka Korčule, uvala Stračinčica. Zbog dobre premreženosti putovima, u jamu se baca komunalni otpad – ima ga po suhim dijelovima jame, ali i na površini i u jezeru na dnu objekta plutaju plastične vrećice pune otpada. Jama je anhijalina, tj. u njoj dolazi do miješanja slatke vode s morskom, zbog čega je jako zanimljiva zbog pronalaska ... Read More

Županija: Dubrovačko-neretvanska županija (karta)

Duljina: 1.5 m

Status: Onečišćeno


Nalazi se u selu Babići uz trasu planirane Slunjske obilaznice. Na dnu jame ima manja količina komunalnog otpada. Read More

Županija: Karlovačka županija (karta)

Duljina: 2 m

Status: Onečišćeno


Sorry, this entry is only available in Croatian. Read More

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Duljina: 16 m

Dubina: 17 m

Status: Onečišćeno