You are here

Jama kod Kasunića

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaNeposredno uz rijeku Dobru u naselju Kasunići kod Generalskog Stola nalazi se ulaz u ovu malu jamu. Nažalost, zbog blizine puta i u nju se baca komunalni otpad.
Lokacija
Koordinate
N 45° 21' 12.49", E 15° 18' 44.21"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2008.
Dimenzije ulaza-
Izvor podataka

SKUS, HBSD