You are here

Zvonečka I

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJama se nalazi u šumama uz granicu s Kupom, u općini Ribnik, na brdu Lipnik. Šuma je premrežena makadamskim cestama pa je i ovaj ulaz lako dostupan i u jamu se baca komunalni otpad.
Lokacija
Koordinate
N 45° 31' 55.2", E 15° 22' 15.21"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni0.
Dimenzije ulaza-
Izvor podataka

SOD