You are here

Ponor Ponikva

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJoš jedna jama u blizini ceste uz Brnobiće (Buzet) koja je platila cijenu blizine "civilizacije". U nju su ljudi nabacali oko pet kubika sitnog i glomaznog kućnog otpada.
Lokacija
Koordinate
N 45° 21' 27.19", E 14° 2' 41.37"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2001.
Dimenzije ulaza7*2
Izvor podataka

SO HPDŽ

Literatura

Snimanje ekološkog stanja značajnijih speleoloških objekata na Području Istre, SKŽ, Kuhta 2002.