You are here

Jama Drenovica

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJama se nalazi uz put jugoistočno od sela Blatna Vas. Jama je lako pristupačna (20ak metara od puta) i nažalost poznata lokalnom stanovništvu pa je u nju bačeno oko sedam kubika sitnog kućnog, ali i glomaznog otpada.
Lokacija
Koordinate
N 45° 22' 16.95", E 14° 2' 9.48"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2001.
Dimenzije ulaza-
Izvor podataka

SO HPDŽ

Literatura

Snimanje ekološkog stanja značajnijih speleoloških objekata na Području Istre, SKŽ, Kuhta 2002.