You are here

Jamina

Vrsta onečišćenjaOtpad, Strvine
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaOvaj objekt se nalazi neposredno uz šumsku cestu od podnožja u brdo na sjeveroistoku od sela Račja Vas u općini Lanišće (Rijeka). U jami je pronađena manja količina kućnog otpada i strvina (1 kubik).
Lokacija
Koordinate
N 45° 25' 58.64", E 14° 6' 18.23"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2001.
Dimenzije ulaza-
Izvor podataka

SO HPDŽ

Literatura

Snimanje ekološkog stanja značajnijih speleoloških objekata na Području Istre, SKŽ, Kuhta 2002.