You are here

Jama nad Boškom II

Vrsta onečišćenjaOtpad, Strvine
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJama je na putu od sela Prapoće prema brdu Bošk (općina Lanišće). U njoj ima malo komunalnog otpada, no ima nekoliko lešina pasa, koza i slično - može se reći da joj je to glavna namjena. Ukupno je bačeno oko kubik otpada.
Lokacija
Koordinate
N 45° 25' 47.75", E 14° 3' 20.78"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2001.
Dimenzije ulaza8*2
Izvor podataka

SO HPDŽ

Literatura

Snimanje ekološkog stanja značajnijih speleoloških objekata na Području Istre, SKŽ, Kuhta 2002.