You are here

Jama Poljanice

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJama se nalazi zapadno od Malih Muna (Matulji, Rijeka). Ulazni otvor je u blizini poljskog puta, ali je zaštićen žbunjem što je jamu vjerojatno spasilo od većih količina bačenog otpada. Ovako na dnu ima manje od kubika otpada.
Lokacija
Koordinate
N 45° 27' 39.9", E 14° 9' 4.64"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2001.
Dimenzije ulaza-
Izvor podataka

SO HPDŽ

Literatura

Snimanje ekološkog stanja značajnijih speleoloških objekata na Području Istre, SKŽ, Kuhta 2002.