You are here

Jama na Ikavskom grebenu

Vrsta onečišćenjaOtpad, Strvine
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaObjekt se nalazi nedaleko sela Rastovac, oko kilometar istočno od Zagvozda u području Zagvozda. Na dnu su brojne lešine domaćih životinja i nešto komunalnog otpada pa ima malo prostora za kretanje.
Lokacija
Koordinate
N 43° 23' 58.93", E 17° 0' 35.28"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2006.
Dimenzije ulaza0.5*1
Izvor podataka

R. Ozimec, HBSD