You are here

Jama u Granića dolcu

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJama se nalazi u Parku prirode Biokovo uz makadamski put nekoliko stotina metara istočno od sela Vranjići kod Zagvozda (Imotski). U nju je bačena hrpa otpada, a duboka je oko 20 do 30 metara.
Lokacija
Koordinate
N 43° 23' 26.34", E 17° 2' 11.79"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2006.
Dimenzije ulaza-
Izvor podataka

R. Ozimec