You are here

Jama kod Tučepske vilenjače (sinonim: Vlaška jama)

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJama se nalazi neposredno uz makadamski put prema vrhu Sv. Ilja u Parku prirode Biokovo. Duboka je svega nekoliko metara, a na njenom dnu ima otpada. Uz to, jama je i ključno biospeleološko nalazište - u njoj je otkrivena nova vrsta podzemne dvojenoge Dyocerasoma biokovense Mršić. Kao podzemno stanište zaštićena je i unutar ekološke mreže Natura 2000.
Lokacija
Koordinate
N 43° 17' 4.66", E 17° 5' 8.35"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2002.
Dimenzije ulaza7*2
Izvor podataka

R. Ozimec, HBSD

Literatura

http://www.biospeologica-dinarica.org/CavePage.php?id=a_gr