You are here

Špilja u Stepićima

Vrsta onečišćenjaOtpad, Strvine
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaŠpilja se nalazi u blizini Stepića, sjeveroistočno od Slunja. Lokalni ljudi u nju su ubacili nešto komunalnog otpada i strvina. Špilja ima stalni vodeni tok pa je posebno osjetljiva na onečišćenja.
Lokacija
Koordinate
N 45° 9' 31.22", E 15° 38' 43.97"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2011.
Dimenzije ulaza2.9*0.8
Izvor podataka

SKOL