You are here

Jama Banovka

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJama se nalazi u blizini sela Špehari kod Generalskog Stola. Zagađena je raznim otpadom, a uz to je i djelomično potopljena zbog izgradnje akumulacionog jezera za potrebe hidroelektrane "Lešće". *
Lokacija
Koordinate
N 45° 22' 7.51", E 15° 19' 23.13"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2017.
Dimenzije ulaza6*1.5
Izvor podataka

SKOL