You are here

Markov ponor

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaMarkov ponor je jedan od ponora rijeke Like koji se nalazi s unutrašnje strane Velebita u okolici Kosinja. U ponor se otpad ne baca aktivno, već voda nanosi kućansko smeće i gume. Objekt je važno nalazište jedinog podzemnog slatkovodnog školjkaša na svijetu - Congerie kusceri!
Lokacija
Koordinate
N 44° 45' 55.14", E 15° 10' 36.74"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2016.
Dimenzije ulaza5*7
Izvor podataka

SOV