You are here

Kranceti K1 (sinonim: Nora)

Vrsta onečišćenjaStrvine
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJama se nalazi u unutrašnjem dijelu općine Umag uz asfaltiranu cestu koja spaja sela Kranceti i Šverki. Ulaz je većih dimenzija i poznat je lokalnom stanovništvu koje u objekt baca životinjske strvine, zbog čega je u jami zabilježena i opasni visoka koncentracija ugljik-dioksida. U blizini se nalazi i jama Kranceti K2 koja također služi kao strvinište!
Lokacija
Koordinate
N 45° 23' 51.24", E 13° 35' 16.78"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2000.
Dimenzije ulaza6*3
Izvor podataka

SD Buje