You are here

Sveta Lucija

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJama se nalazi u istarskoj općini Oprtalj istočno od mjesta Sveta Lucija. Ulaz je lako uočljiv pa se i u nju baca komunalni otpad (limene kante, boce, cipele), no na sreću otpad nije novijeg datuma.
Lokacija
Koordinate
N 45° 23' 19.8", E 13° 49' 25.49"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2016.
Dimenzije ulaza8*2
Izvor podataka

SD Buje