You are here

Dolašnica

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaDolača se nalazi izravno uz asfaltiranu cestu koja spaja Vižinadu i Poreč, uz mjesto Labinci. Ulaz joj je lako pronaći pa je oko ulaza i u samoj jami bila bačena velika količina komunalnog, krupnog i građevinskog otpada. Otpad su očistili speleolozi Istarskog Speleološkog Saveza 2008. godine u sklopu projekta Underground Istria.
Lokacija
Koordinate
N 45° 17' 33.96", E 13° 40' 54.97"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2008.
Dimenzije ulaza4*4
Izvor podataka

SD Proteus