You are here

Durova jama

Vrsta onečišćenjaStrvine
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJama se nalazi u blizini šibenskog Zatona u pašnjacima na području Mrdakovice, a u njenoj blizini ima mnogo pastirskih stanova. Ulaz je manjih dimenzija, a na dnu objekta pronađene su bačene životinjske strvine.
Lokacija
Koordinate
N 43° 48' 24.52", E 15° 48' 21.06"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2011.
Dimenzije ulaza0.8*0.6
Izvor podataka

SO HPK Sv. Mihovil