You are here

Jama na Tvrđavi

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJama se nalazi u samom gradu Šibeniku u blizini vrha Slizel. Ulaz je lako dostupan a u neposrednoj blizini živi veliki broj ljudi pa ne čudi da je i u njoj pronađen bačeni komunalni otpad.
Lokacija
Koordinate
N 43° 45' 0.55", E 15° 53' 48.93"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni1989.
Dimenzije ulaza3*2
Izvor podataka

SOŽ