You are here

Špilja u Ceriku

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaOva špilja nalazi se u karlovačkoj općini Barilović u blizini asfaltirane ceste južno od Perjasice pod brdom Glavica. U špilji ima bačenog komunalnog otpada.
Lokacija
Koordinate
N 45° 17' 4.92", E 15° 28' 4.56"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2016.
Dimenzije ulaza2*3
Izvor podataka

SOŽ