You are here

Golubinka pod Skejinim Umcom

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJedna od brojnih onečišćenih jama koja se nalazi u drniškom Serdamiću. Ulaz u jamu je u blizini puta koji spaja sela Bunarđija i Dugeći, pod brdom Skejin umac. Na dnu jame nalazi se bačeni komunalni otpad.
Lokacija
Koordinate
N 43° 47' 26.38", E 16° 12' 43.7"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2016.
Dimenzije ulaza4.5*3.5
Izvor podataka

SO HPK Sv. Mihovil