You are here

Jama frižider

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaUlaz u jamu nalazi se na Cresu u podnožju brda Rosulja na sjevernom kraju otoka. Jama se nalazi među suhozidima u području koje nije naseljeno, ali se očito koristi jer se na dnu jame nalazi manja količina bačenog otpada.
Lokacija
Koordinate
N 45° 8' 1.4", E 14° 19' 22.18"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2016.
Dimenzije ulaza2*0.6
Izvor podataka

SKOL