You are here

Šarića jama

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJama se nalazi kod drniškog sela Ćolovići u području Tepljuha. Ulaz joj je vrlo malih dimenzija i teško je prohodan, no objekt je dobro poznat lokalnom stanovništvu, čak je i ucrtan u topografsku kartu. Na dnu ove jame zato se nalazi velika količina bačenog komunalnog otpada koji se očito dulje vrijeme baca u Šarića jamu...
Lokacija
Koordinate
N 43° 54' 27.47", E 16° 11' 42.19"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2012.
Dimenzije ulaza0.4*0.7
Izvor podataka

SO HPK Sv. Mihovil