You are here

Jama na Pricejku

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJama se nalazi unutar Parka prirode Učka u neposrednoj blizini asfaltirane ceste preko Priceljka. Iako joj je mali ulaz zatvoren vratima, dvorana na dnu ulazne vertikale potpuno je prekrivena bačenim komunalnim otpadom.
Lokacija
Koordinate
N 45° 18' 43.84", E 14° 11' 22.11"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2004.
Dimenzije ulaza0.5*0.5
Izvor podataka

SUS