You are here

Dabar špilja (sinonim: Pećina)

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaŠpilja se nalazi kod šibenskog Vrpolja. U nju se lokalno stanovništvo sklanjalo za vrijeme ratnih sukoba pa je već na samom ulazu podignut jedan, a dublje u špilji i drugi kameni zid s vratima. Od ulaza u špilju do prvih kuća u selu vodi pješačka staza te je pristup do nje jednostavan a špilja je onečišćena s ostavljenim otpadom (kreveti).
Lokacija
Koordinate
N 43° 40' 23.06", E 16° 0' 19.31"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2013.
Dimenzije ulaza2*1
Izvor podataka

SO HPK Sv. Mihovil