You are here

Statistika

S obzirom da je u bazu unešena već poprilična količina podataka, mogu se raditi jednostavne statističke analize. Ovo su podaci aktualni za veljaču 2015....s obzirom da su županije vrlo različitih površina na slijedećem grafu broj onečišćenih jama prikazan je po jedinici površine od 1000 kvadratnih kilometara: 


Naravno, županije su različito gusto naseljene: Splitsko-dalmatinska županija ima oko devet puta više stanovnika od velike Ličko-senjske županije, a to znači da više ljudi ima "priliku" bacati otpad u podzemlje u Dalmaciji. To je razlog za slijedeći prikaz gdje je ujednačen broj onečišćenih speleoloških objekata s obzirom na broj stanovnika. "Mjerna jedinica" je 100.000 stanovnika.


Ako se pitate koliko su objavljeni podaci stari... zapravo su relativno ažurni: čak 86% podataka mlađe je od 15 godina. Iako se na prvi pogled čini puno - u podzemlju vladaju konstantni hladni uvjeti u kojima su svi procesi usporeni i to stvanro nije dug period. Drugim riječima, modernim vrstama otpada (primjerice plastici) 15 godina ne znači baš ništa u smislu raspadanja/razgradnje.