You are here

Jama na Gradini

Vrsta onečišćenjaOtpad, Strvine
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJama se nalazi u poljima južno od sela Orihi u području Barbana. Putova u blizini ima puno pa nije bio veliki problem u nju istovariti velike količine životinjskih lešina i ostalog komunalnog otpada.
Lokacija
Koordinate
N 45° 3' 43.03", E 13° 56' 56.59"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2014.
Dimenzije ulaza-
Izvor podataka

SK Had