You are here

Golubinka kod Filipane

Vrsta onečišćenjaOtpad, Strvine
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJoš jedan izvor zaraze skriven u podzemlju Istre. Jama se nalazi oko kilometar i pol sjeverozapadno od Filipane kod Marčane. U nju je s ceste bačeno puno komunalnog i životinjskog otpada.
Lokacija
Koordinate
N 45° 0' 10.01", E 13° 56' 24.46"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2014.
Dimenzije ulaza-
Izvor podataka

SK Had