You are here

Jama Pucićevina

Vrsta onečišćenjaOtpad, Strvine
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJoš jedna jama koja je stradala zbog blizine "civilizacije". Nalazi se sjeverno od Domjanića (Žminj) u okolici sela Kmeti, a lokalni ljudi ogradili su ulaz suhozidom. Objekt se koristi kao deponij komunalnog i životinjskog otpada koji je pomiješan s kršljem u dvorani na dnu jame.
Lokacija
Koordinate
N 45° 8' 58.78", E 13° 56' 44.21"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2014.
Dimenzije ulaza5*2.5
Izvor podataka

SK Had