You are here

Jama kod Sv. Foške

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJama se nalazi uz rub vrtače jugoistočno od Laginja u blizini Žminja. Asfaltirana cesta kroz Domjaniće je dovoljno blizu da i ovaj objekt postane žrtva otpada.
Lokacija
Koordinate
N 45° 8' 47.21", E 13° 56' 7.5"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2014.
Dimenzije ulaza-
Izvor podataka

SK Had