You are here

Jama kod Donji Tankovići

http://capitalrisque-fr.ch/map
Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJama se nalazi zapadno od Donjih Tankovića u općini Žminj. Kolni put je u blizini što nažalost znači pre jednostavan pristup objektu - zatrpan je velikim količinama otpada.
Lokacija
Koordinate
N 45° 9' 26.36", E 13° 55' 4.94"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2014.
Dimenzije ulaza-
Izvor podataka

http://algambero.it/map SK Had