You are here

Jama kod Sv.Lovreća

Vrsta onečišćenjaOtpad
Detaljniji opis vrste i količine bačenog otpadaJama je nažalost dobro poznata lokalnom stanovništvu. Nalazi se uz asfaltiranu cestu pod brdom Sohnjak, oko kilometar i pol jugoistočno od Svetog Lovreča. Pretrpana je komunalnim otpadom.
Lokacija
Koordinate
N 45° 10' 6.92", E 13° 45' 23.45"
Pogledaj lokaciju na karti
Godina kad su podaci prikupljeni2014.
Dimenzije ulaza-
Izvor podataka

SK Had